Date: Sat 26 Oct 2013

Word Cup Semi Final Draw

WORD CUP 2013/14 – SEMI FINAL DRAW

On Friday evening – former Rhyl, Wrexham and Swansea striker Lee Trundle and former Cardiff, Swansea and Llanelli favourite Andy Legg made the draw for the Word Cup Semi Finals:

Bala Town v Airbus UK

Caersws or Carmarthen v Cambrian & Clydach

The matches are to be played at Bala and either Caersws or Carmarthen and will be played to a conclusion on the evening with extra time and penalties being implemented if required.

The Caersws v Carmarthen Town Quarter Final is to be played on Wednesday 30th of October and both Semi Final matches on November 12th 2013.


CWPAN WORD 2013/14 – Y ROWND GYN-DERFYNOL

Nos Wener cafodd yr enwau eu tynnu allan o’r het gan Lee Trundle (Y Rhyl, Wrecsam ac Abertawe) ac Andy Legg (Caerdydd,Abertawe a Llanelli).

Caersws neu Gaerfyrddin v Cambrian & Clydach

Y Bala v Airbus

Bydd y gemau’n cael eu cynnal ar feysydd Y Bala a Chaersws neu Gaerfyrddin a bydd yr enillwyr yn cael eu penderfynu ar y noson gydag amser ychwanegol a chiciau o’r smotyn os oes angen.
Bydd gêm Caersws a Chaerfyrddin yn Rownd yr Wyth Olaf yn cael ei chwarae nos Fercher 30ain o Hydref gyda’r ddwy ornest yn y Rownd Gyn-derfynol nos Fawrth y 12fed o Dachwedd.