Date: Mon 21 Oct 2013

Word Cup Quarter Finals

Wyth Ola'r Gystadleuaeth

7.30pm on Tuesday 22nd of October.

Airbus UK Broughton v The New Saints
Caersws v Carmarthen - Postponed until Wednesday 30th October
Cambrian & Clydach v Port Talbot
Rhyl v Bala

Extra time and penalties will take place if required.

Nos Fawrth yr 22ain o Hydref bydd gemau Rownd 8 Olaf Cwpan Word yn cael eu chwarae a bydd amser ychwanegol a chiciau o’r smotyn os oes angen hefyd.

Airbus v Y Seintiau Newydd
Caersws v Caerfyrddin - gohiriwyd tan nos Fercher y 30ain o Hydref
Cambrian & Clydach v Port Talbot
Y Rhyl v Y Bala