Date: Wed 16 Oct 2013

St David Awards - Could we have a WPL Winner?

Gwobrau Dewi Sant - Ewch ati i Enwebu

There’s still time for you to nominate for the St David Awards 2014!

There are now still 3 weeks to go before the deadline for the St David Awards nominations on 5 November 2013. There are 8 categories - 1 of which is specific to sport..
Don’t forget that any optional letters of support can be sent in after the submission deadline for your nomination form. There is also a lot of info on the official website too of course.
Wales expects!
It would be great to have a Corbett Sports WPL winner - so get busy nominating.

Web www.stdavidawards.org.uk
Twitter @stdavidawards

Mae dal amser i chi enwebu ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2014!
,
Mae dal tair wythnos i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau’r Gwobrau ar 5 Tachwedd 2013. Mae 8 categori gydag un o'r rheiny'n benodol yn canolbwyntio ar chwaraeon.
Peidiwch ag anghofio bod hi'n iawn i chi anfon llythyrau o gefnogaeth dewisol wedi’r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni enwebu. Mae yna ddigonedd o wybodaeth ar eu gwefan hefyd wrth gwrs.
Byddai'n hyfryd cael enillydd o UGC-Corbett Sports - felly ewch ati i enwebu.

Twitter
@gwobraudewisant
Gwe
www.gwobraudewisant.org.uk