Date: Mon 29 Apr 2013

Llanelli's Points Maintained

The Corbett Sports Welsh Premier League Panel met on Thursday the 25th April and decided that Llanelli's playing record for season 2012/13 shall be maintained.

Yn eu cyfarfod ddydd Iau y 25ain o Ebrill gwnaed y penderfyniad y byddai canlyniadau Llanelli yn sefyll ar gyfer tymor 2012/13 gan Banel Uwch Gynghrair Cymru - Corbett Sports.