Date: Wed 13 Mar 2013

Welsh Club Weekend

Penwythnos Clybiau Cymru

WELSH CLUB WEEKEND – MARCH 23/24TH

According to Wales Team Manager CHRIS COLEMAN this is a “bargain and a great opportunity to support Welsh football”.

The Corbett Sports Welsh Premier League invites all football fans to ‘adopt a second team’ on the above weekend.
Any fan who has a season ticket for any club outside the CSWPL can gain access into any of the following matches for half price – an average of £3.50.
23/3/13 Aberystwyth Town v Gap Connah’s Quay Nomads
Afan Lido v Llanelli
Carmarthen Town v Airbus UK
Newtown v Bala Town
Prestatyn v Bangor City
24/3/13 Port Talbot Town v The New Saints

Due to Wales’ international in Scotland on the 22nd Cardiff City and Swansea City have a free weekend while Wrexham don’t play in the FA Trophy Final until the 24th – so why not give the Corbett Sports Welsh Premier League a go. It will only cost you £3.50.

For any further details please contact Ian Gwyn Hughes on 07827 157881PENWYTHNOS CLYBIAU CYMRU – MAWRTH 23/24ain

Yn ôl Rheolwr Tîm Cymru CHRIS COLEMAN mae’r cyfle yma’n ‘fargen ac yn gyfle gwych i gefnogi pêl-droed Cymru’.

Mae Uwch Gynghrair Cymru – Corbett Sports yn gwahodd cefnogwyr pêl-droed i ‘fabwysiadu ail dîm’ ar benwythnos Mawrth 23/24ain.
Gall unrhyw gefnogwr sydd gyda thocyn tymor ar gyfer unrhyw glwb y tu allan i’n Cynghrair Cenedlaethol wylio unrhyw un o’n gemau’r penwythnos hwnnw am gyfartaledd o £3.50 yn unig !
23/3/13 Aberystwyth v Gap Cei Connah
Caerfyrddin v Airbus UK
Lido Afan v Llanelli
Prestatyn v Bangor
Y Drenewydd v Y Bala
24/3/13 Port Talbot v Y Seintiau Newydd

O ganlyniad i gêm ryngwladol Cymru yn Yr Alban nos Wener yr 22ain – ni fydd gan Abertawe a Chaerdydd gemau’r penwythnos hwnnw a ‘dyw gêm fawr Wrecsam yn Rownd Derfynol Tlws Lloegr ddim tan Sul y 24ain – felly rhowch gynnig ar gêm yn Uwch Gynghrair Cymru – Corbett Sports. Dim on £3.50 fydd y gost !
Am fanylion pellach cysylltwch gydag Ian Gwyn Hughes ar 07827 157881 os gwelwch yn dda.